© 2023 by payallasia.com  created with Wix.com

เกี่ยวกับเพย์ออล

เกี่ยวกับ iPayall

การดาวน์โหลดและติดตั้ง

การสมัครสมาชิกแบบทั่วไป

สมัครสมาชิกแบบ Member

การสมัครเป็นนักธุรกิจ

แผนการตลาด เพย์ออล

สินค้าของเพย์ออล

สินค้าจากพาร์เนอร์

เริ่มต้นกับ iPayall

รหัสสมาชิกผู้แนะนำ

TH52010296

ดาวน์โหลด

ดาวน์โหลด.png
ดาวน์โหลด (1).png
10-Sep-18 7-34-05 AM.png
dowload-button.png
iPayall
08-Sep-18 9-48-57 AM.png
909.png

คำแนะนำ

ธุรกิจเพย์ออล เป็นธุรกิจ ถูกต้องตามกฎหมาย

1.การกรอกข้อมูล กรอกให้ถูกต้องตามความเป็นจริงเพื่อสิทธิประโยชน์

2.การตรวจสอบ สื่อสารข้อมูล จะใช้ผ่านโทรศัพท์ที่ท่านลงทะเบียน

3.อีเมล์ต้องเป็นอีเมล์ที่ใช้ได้ บางกรณีข้อมูลจะส่งผ่านทางอีเมล์

4.โปรดตรวจสอบชื่อ นามสกุลให้ถูกต้อง เพื่อการส่งรายได้ไปธนาคาร

5.การกำหนดรหัสผ่าน ตามกฎความปลอดภัย ควรกำหนด 8 ตัวขึ้นไป

ดาวน์โหลด.png
ดาวน์โหลด (1).png
This site was designed with the
.com
website builder. Create your website today.
Start Now